Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Biblioteca

Biblioteca i Mediateca

 


La Biblioteca de l’Institut Italià de Cultura, tè un fons de prop de 19.000 volums en llengua italiana.

La Mediateca disposa de més de 300 DVD, entre pel·licules i documentals.

El préstec està reservat als socis de l’Institut que estiguin al corrent amb les quotes i als estudiants matriculats als cursos de l’Institut, previa presentació del carnet personal, que es pot sol•licitar a la Secretaria del centre al moment de la inscripció.
El carnet és estrictament personal i intransferible i s’haurà de presentar a l’hora de sol•licitar el préstec.

La quota anual d’inscripció és de 35 €. La inscripció s’efectuarà només mitjançant taló o previ ingrés o transferència bancaria al següent compte corrent: Titular: Istituto Italiano di Cultura. Entitat Bancària: Banco Santander Central Hispano – Pau Claris, 157 – 08037 – Barcelona – Compte Corrent nº: 0049 4707 53 2316065554

Està previst el prèstec amb garantía només pels estudiants de les càtedres d’italià de les Universitats i dels cursos d’italià de les “Escoles Oficials d’Idiomes”.
Només es prestaràn dos llibres a la vegada, per un periode no superior als 30 dies. Es pot prorrogar aquest termini per 15 dies més, sempre que els llibres prestats no hagin estat sol•licitats per d’altres lectors.

Queden excloses del préstec les obres de consulta general, els diccionaris, el material didàctic, les enciclopèdies i les obres publicades abans de l’any 1950 i les obres de determinat valor.

Romandrà exclòs del servei de préstec tothom qui no respecti el termini de devolució.

Els lectors hauran de tractar els llibres prestats amb la màxima cura i estaran obligats a abonar l’import del llibre, en cas de pèrdua o deteriorament de les obres prestades.

Fins a noves disposicions, per accedir al préstec s’ha de escriure un correu electrònic a: davide.scoglio@esteri.it

En l’assumpte, especificar: PRÉSTEC LLIBRES

Consulta el fons de la Biblioteca: OPAC – Istituto Italiano di Cultura di Barcellona (infoteca.it)