Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Com matricular-se

 

Com matricular-se

element5 digital 352046

 

CALENDARI
Pots consultar el calendari dels propers cursos de llengua i cultura italiana en el següent link

INSCRIPCIONS
ONLINE (sempre obertes, pagament amb targeta bancària) a través del següent enllaç

EN BANC : ES72 0049 4707 5323 1606 5554 (BANC SANTANDER)

NO S'ACCEPTEN PAGAMENTS NI BESTRETES A COMPTE EN METÀL•LIC

 • L'import total del curs s'ha d'abonar al moment de la matriculació.
 • No s'accepten reserves de plaça.
 • L'import pagat es retornarà només en cas que s'anul•li el curs triat.


NORMES GENERALS

 • Les places són limitades. Les inscripcions es realitzen per ordre d'arribada. Una vegada finalitzat el termini indicat, se seguiran admetent sempre que hi hagi places disponibles.
 • No es garanteix la plaça si no se segueixen les indicacions.
 • El màxim d'alumnes és de 15 en els cursos d'idioma i de 10 en els de conversa.
 • Un curs es realitzarà si, al tancament de les inscripcions, compta amb un nombre mínim d'alumnes. Aquest nombre pot variar segons el nivell del curs, de l'horari i a discreció de la Direcció de l’IIC. En el cas que el nombre sigui de 3 a 5 matriculats, se'ls oferirà l'opció de freqüentar en l'horari triat un curs de durada inferior (30 hores).
 • Finalitzat el termini d'inscripció s'anul•laran aquells horaris on no hagi estat possible formar grup. En cas de no disposar de plaça en el curs triat, l'alumne podrà optar per un altre horari o per l'abonament de l'import pagat.
 • Una vegada iniciades les classes, només s'atendran peticions de canvi d'horari per motius justificats i prèvia sol•licitud en Secretaria, a condició que quedin places en l'horari triat.
 • No és possible recuperar les classes perdudes freqüentant en un altre horari.
 • Amb motiu de les convocatòries d'exàmens oficials, la Direcció de l’IIC tindrà la facultat de modificar, si fos necessari, el calendari de classes previst.
 • Els llibres de text no estan inclosos en l'import del curs.


TEST D'INGRÉS
Durant el període d'inscripció als cursos de llengua es realitzen test d'ingrés. La prova és gratuïta, té caràcter orientatiu i la seva única finalitat és esbrinar els nivells de competències (estàndard del MECR) amb la finalitat de freqüentar el curs més apropiat. En cap cas s'entendrà com a acreditació d'un nivell de coneixement de la llengua.
Haurà de realitzar el test d'ingrés:

 • qui tingui coneixements previs d'italià (perquè ja va fer cursos, perquè ho va estudiar pel seu compte o bé perquè va viure al país) i sap produir textos orals i escrits.

I a més:

 • els antics alumnes que faci més d'un any que no han freqüentat un curs en el IIC.

El test, de durada aproximada de 15-20 min, consisteix en un col•loqui individual i un examen escrit. No cal reservar hora: es respectarà l'ordre d'arribada. En aquests moments s'estan realitzant remotament.


L'INSTITUT ITALIÀ DE CULTURA ES RESERVA EL DRET D'EFECTUAR CANVIS SOBRE EL PRESENT PROGRAMA.
Consulta la informació actualitzada en: www.iicbarcellona.esteri.it
Classes personalitzades, individuals i grups reduïts també en empresa.
Per a més informació: segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it


26