Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

CONDICIONS PER Al PAGAMENT D'UN EXAMEN OFICIAL DE CERTIFICACIÓ EN L'INSTITUT ITALIÀ DE CULTURA DE BARCELONA

 

CONDICIONS PER Al PAGAMENT D'UN EXAMEN OFICIAL DE CERTIFICACIÓ EN L'INSTITUT ITALIÀ DE CULTURA DE BARCELONA

celi

Amb la confirmació de les dades que Vostè ens està facilitant queden acceptades de part seva les següents condicions per al pagament d'un examen oficial de certificació.

Les condicions per al pagament són les següents :

L'interessat declara ser major de 18 anys (en cas de menors de 18 anys el pagament haurà de ser efectuat per un dels pares o tutor legal).

El pagament total de l'import de l'examen s'haurà d'efectuar en una única vegada.

 

NO S'ACCEPTEN PAGAMENTS NI BESTRETES A COMPTE.

LA TAXA D'EXAMEN NO ÉS REMBORSABLE.

En cas que el candidat no pogués assistir el dia determinat per motius de malaltia, haurà de presentar un certificat mèdic que justifiqui l'absència i podrà presentar-se únicament a la sessió d'examen immediatament successiva. El candidat haurà de presentar de nou el mòdul d'inscripció dins dels terminis establerts.

(per a la resta de condicions consultar el reglament CELI en la següent adreça web : http://www.cvcl.it/categorie/categoria-196?explicit=SI).

 

CONSERVI IL DOCUMENTO DI CONFERMA CHE ACCREDITA L'ISCRIZIONE ALL’ESAME SCELTO


2104