Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

EXÀMENS DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS D'ITALIÀ - TERMES I CONDICIONS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA EN EL IIC DE BARCELONA

 

EXÀMENS DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS D'ITALIÀ - TERMES I CONDICIONS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA EN EL IIC DE BARCELONA

celi

L'interessat declara ser major de 18 anys (en cas contrari, el pagament el realitzarà un dels pares o tutor legal).

L'import de la taxa d'examen s'abonarà en un únic pagament. No s'accepten bestretes ni dipòsits.

L'import de la taxa d'examen no és reemborsable en cap cas. Els candidats absents per motius de salut, sempre que disposin d'un certificat mèdic, podran presentar-se a la convocatòria immediatament posterior, amb exempció del pagament de la taxa.

Per a altres condicions consultar el Reglament CELI, disponible en la web:

http://www.cvcl.it/categorie/categoria-196?explicit=SI)


2104