Aquest lloc web fa servir cookies per a proporcionar-vos una experiència millor. Continuant amb la navegació accepteu l'ús de cookies per la nostra part OK

Presentació de la nova traducció comentata de la Divina Comèdia

Data:

18/10/2021


Presentació de la nova traducció comentata de la Divina Comèdia

In occasione della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo "Dante, l'Italiano" e delle celebrazioni dell'anno dedicato a Dante Alighieri, l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona è lieto di invitarvi alla presentazione del secondo e terzo volume (Purgatorio e Paradiso) della nuova edizione spagnola commentata della Divina Commedia, pubblicata dall’editore Akal. Interverranno i curatori.  

Amb motiu de la XXI Settimana della lingua italiana nel mondo "Dante, l'Italiano i les celebracions de l'any dedicat a Dante Alighieri, l’Istituto Italiano di Cultura de Barcelona es complau a convidar-vos a la presentació del segon i tercer volum (Purgatori i Paradís ) de la recentíssima edició comentada espanyola de la Divina Comedia, publicada per l’editorial Akal.
Intervindran els curadors.

L’obra és fruit d’una iniciativa realitzada pels estudiosos que formen part de les dues societats dantesques actives a Espanya, que són la Societat Catalana d’Estudis Dantescos (vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Barcelona) i a la Asociación Complutense de Dantología (vinculada a la Universidad Complutense de Madrid): respectivament Rossend Arqués Corominas, Raffaele Pinto, Eduard Vilella Morató de Barcelona y Chiara Cappuccio, Carlota Cattermole i Juan Varela-Portas de Orduña de Madrid.

En el volum el text original i la traducció estan disposats de forma encarada en pàgines adjacents; en els marges, a dreta i esquerra, està situat, amb relleu cromàtic, un ampli aparat de notes, amb una compaginació que evoca la col·locació, en els manuscrits medievals, del text i de la glossa. Cada cant està acompanyat d’una àmplia introducció i d’una rica selecció d’il·lustracions recavades de la secular producció iconogràfica que acompanya el Poema.

Una important novetat crítica, respecte a les edicions comentades anteriors de la Commedia, ja sigui a Espanya que a Itàlia, és l’àmplia Introducción (al voltant de 250 pàgines), formada per 18 articles relatius a les principals qüestions exegètiques del Poema, disposades amb criteri enciclopèdic i temàtic en ordre alfabètic: 
Alegoría, Amor/Deseo, Arte, Beatriz/Antibeatriz, La D.C. en España, Economía, Filosofía/Teología, Génesis y primera difusión, Lengua/Estilo, Música, Narratología, Otras obras, Personajes, Poética, Política, Tradición Clásica, Tradición románica, Vida de Dante.

Informacions

Data: Dil 18 Oct 2021

Horari : A Les 18:30

Organitzat per : IIC Barcellona

Amb la col•laboració de : Biblioteca J. Fuster

Entrada : Lliure


Lloc :

Biblioteca Jaume Fuster

2121