Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Termes i condicions de pagament de la taxa d’inscripció a un examen de certificació d’italià

  • L’interessat declara ser major de 18 anys (en cas contrari, el pagament el realitzarà un dels seus pares o tutor legal).
  • L’import de la taxa d’examen s’abonarà en un únic pagament. No s’accepten pagaments per a compte ni bestretes.
  • L’import de la taxa d’examen no és reemborsable en cap cas. El candidat que resulti absent a la convocatòria per motius de salut, si disposa d’un certificat mèdic, podrà presentar-se únicament a la convocatòria d’examen immediatament successiva amb reserva del pagament de la taxa.
  • La inscripció a una convocatòria d’examen no està vinculada en cap cas a l’assistència a un curs d’italià o a un curs de preparació CELI, tots dos oferts per l’IIC.
  • L’elecció del nivell a certificar és responsabilitat exclusiva del candidat.

Per a conèixer el reglament complet, altres informacions i requisits, consulteu el Reglament CELI, disponible en el següent enllaç : http://www.cvcl.it/categorie/categoria-196?explicit=SI